GreenStar

Varausehdot

VARAUSEHDOT

PERUUTTAMISOIKEUS

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varauksensa kuluitta viimeistään 24 tuntia ennen saapumisajankohtaa mikäli varausajankohtana ei ole erityisiä, varausta tehtäessä esille tuotuja ehtoja voimassa (esimerkiksi tapahtumat kuten Ilosaarirock jolloin varausta ei voi peruuttaa). Välittäjän kautta tehdyn varauksen ehdot löytyvät välittäjän sivuilta ja voivat olennaisesti poiketa hotellista suoraan varatun huonevarauksen ehdoista.

Peruuttaessaan varauksen asiakas saa Hotel GreenStar lahjakortin, jonka arvo vastaa peruutetusta varauksesta suoritettua maksua. Lahjakortti on voimassa yhden (1) vuoden peruutuspäivästä. Mikäli asiakas haluaa palautuksen tilisuorituksena tai hyvityksenä luottokorttitilille, saa hän takaisin varauksesta maksetun hinnan vähennettynä varaus- ja toimistokuluilla (enintään 10% varauksen kokonaishinnasta). (ei koske asiakaspalvelun kautta tehtyjä ryhmävarauksia, joissa asiakkaan on ilmoitettava muutoksista/peruutuksista myyjän asiakaspalveluun kirjallisesti). Peruuttamattomista varauksista ja myöhemmin kuin 24 tuntia ennen saapumisajankohtaa tehdyistä varauksista veloitetaan täysi hinta (ei palautuksia).

Myyjän (asiakkaan puolesta) tekemien ryhmävarausten kohdalla sovelletaan seuraavia peruutusehtoja, mikäli muusta ei ole sovittu erikseen kirjallisesti:

- Ryhmävaraus on peruutettava/muutoksista ilmoitettava viimeistään 21 vuorokautta ennen ilmoitettua saapumispäivää.
- Jos peruutus tapahtuu 20 - 4 vrk ennen ilmoitettua saapumispäivää, veloitamme 30% peruutettujen majoitusvuorokausien hinnasta.
- Jos peruutus tapahtuu alle 4 vrk ennen ilmoitettua saapumispäivää, veloitamme 40% peruutettujen majoitusvuorokausien hinnasta.

Muutokset ilmoitettuihin majoituspäiviin katsotaan peruutukseksi, mikäli muusta ei sovita erikseen kirjallisesti.

 

OIKEUS VARAUSTEN MUUTTAMISEEN

Asiakkaalla on oikeus siirtää vierailunsa ajankohtaa ilman lisämaksua viimeistään 24 tuntia ennen saapumisajankohtaa (saapumisajankohta on saapumispäivänä klo 15.00. Myyjä pidättää oikeuden myöhäisempään saapumisajankohtaan mikäli asiakkaan huone ei ole siivottu tai muuten kunnossa kuitenkin niin, että asiakas pääsee varauksensa mukaisesti huoneeseen kohtuullisen ajan sisällä). Yllä mainittu oikeus varausten muuttamiseen ei kuitenkaan koske myyjän asiakkaan puolesta tekemiä ryhmävarauksia (kts. kohta "Peruuttamisoikeus").

Myöhemmin kuin yksi (1) vrk ennen saapumisajankohtaa varauksia ei enää voi siirtää, mutta lisävuorokausia voi edelleen varata asiakaspalvelusta. Varausta, jonka ajankohtaa on jo kerran muutettu ei voida peruuttaa, mutta ajankohdan voi siirtää toistamiseenkin ilman lisämaksuja, kuitenkin viimeistään 24 tuntia ennen saapumisajankohtaa.

Asiakas on velvollinen tekemään peruutukset ja muutokset asiakaspalvelun aukioloaikoina puhelimitse 010 423 9390 tai sähköpostitse info@greenstar.fi. Myyjä ei vastaa mahdollisista asiakkaan, tai kolmannen osapuolen, syystä johtuvista varausten muutos- tai peruutusilmoitusten myöhästymisistä tai saapumatta jättämisistä.

 

MATKUSTAJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT

Myyjää ja asiakasta sitova sopimus syntyy, kun (1) asiakas on suorittanut maksun varauksen yhteydessä, tai (2) asiakas on saanut myyjältä vahvistuksen varauksesta sähköpostitse. Jos maksutavaksi on valittu laskutus (vain ryhmille ja yrityssopimusasiakkaille), maksua ei tarvitse suorittaa varauksen yhteydessä, vaan sekä myyjää että asiakasta sitova sopimus syntyy, kun (1) asiakas on saanut myyjältä vahvistuksen ja laskun varauksesta, ja (2) asiakas on maksanut laskun viimeistään eräpäivänä. Asiakasta sitova sopimus syntyy kuitenkin jo silloin, kun asiakas on saanut myyjältä vahvistuksen varauksesta (jonka jälkeen kohdassa "Peruuttamisoikeus" mainitut ehdot astuvat voimaan.

Asiakas tekee itse varaukset Internetissä osoitteessa www.greenstar.fi tai vastaanotosta. Mikäli myyjä tekee varauksen asiakkaan pyynnöstä, peritään laskutuslisä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. 

Asiakas sitoutuu syöttämään oikean henkilömäärän sekä oikeat henkilötiedot kaikista yöpyjistä sekä yhteyshenkilöstä myyjän varausjärjestelmään varauksen yhteydessä. Muussa tapauksessa puuttuvat tiedot on annettava hotellin automaatille tai vastaanottoon sisäänkirjautumisen yhteydessä. Ryhmävarauksen tehneen yhteyshenkilön on vaihtoehtoisesti kirjallisesti toimitettava seuraavat tiedot myyjälle viimeistään 1 vrk ennen saapumisajankohtaa: Yöpyjien nimet, henkilötunnukset ja kansalaisuudet. 

Kaikki hotellivieraat ovat lisäksi velvollisia täyttämään vastaanotossa olevat viranomaisille tarkoitetut matkustajakortit huolellisesti saapuessaan mikäli eivät kirjaudu check in – automaatilla taikka muulla tavoin sisään hotelliin. Mikäli asiakas ei ole kirjautunut automaatilla eikä ole jostain syystä täyttänyt matkustajakorttia mutta asuu hotellissa, on hän velvollinen hakemaan vastaanotosta kortin ja täytettyään tiedot palauttamaan sen vastaanottoon.

Avainkortteja ei saa luovuttaa muille kuin samassa huoneessa yöpyville, joiden enimmäismäärä on 3 henkeä, poikkeuksena ainoastaan enintään viiden hengen lapsiperheet, joista nuorin on alle 6 v. Vain rekisteröityneet vieraat saavat oleskella hotellissa.

Huoneet tulee luovuttaa klo 12.00 mennessä lähtöpäivänä, jonka jälkeen ovikortit eivät enää toimi. Ovikortit tulee palauttaa joko varausautomaattiin tai vastaanottoon. Palauttamatta jätetyistä tai rikotuista ovikorteista hotellilla on oikeus periä 5 € per avainkortti. 

Hotelli ei vastaa huoneisiin tai hotellin yleisiin tiloihin jätetyistä tavaroista. Asiakkaan on aina tarkistettava, että huoneen ovi lukkiutuu asiakkaan lähtiessä huoneesta tai hotellista. 

 

IKÄRAJAT

Varauksen yhteyshenkilön tulee olla täysi-ikäinen. Alaikäinen saa yöpyä Hotel GreenStarissa edellyttäen, että hänen seurassaan on vähintään yksi täysi-ikäinen vastuuhenkilö. Perjantai- ja lauantai-iltaisin sekä juhlapyhinä jokaisessa huoneessa on kuitenkin oltava vähintään yksi 22 vuotta täyttänyt vastuuhenkilö.

 

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Hotellivieraiden on noudatettava matkan aikana hotellin järjestyssääntöjä sekä viranomaisten julkaisemia/antamia ohjeita ja määräyksiä. 

Hotellissa on kattava tallentava turvakamerajärjestelmä ovien magneetti-ilmaisimin. Lisäksi vartiointiike suorittaa, säännöllisten vartiointikierrosten lisäksi, tilojen etävalvontaa. Mikäli vartiointiliike joutuu puuttumaan asiakkaan toimintaan, maksaa asiakas (tai viime kädessä yhteyshenkilö) tästä aiheutuneet kulut täysimääräisinä.

Asukkaat eivät saa tuoda ulkopuolisia henkilöitä hotelliin. Asukkaat eivät saa mennä muihin hotellikäytäviin kuin siihen, joissa heidän huoneensa sijaitsee, poislukien yleiset tilat ja aamiaishuone aamiaisen tarjoiluaikaan. Asukkaat eivät myöskään saa oleskella muissa hotellin tiloissa kuin hotellihuoneessa poislukien normaali siirtyminen hotellin tiloissa.

Huoneen tai hotellin ovia ei saa jättää auki ja/tai teljetä millään muotoa. Auki jätetystä ovesta vartiointiliike saa hälytyksen ja hälytysmaksu peritään täysimääräisenä säännön rikkojalta tai viime kädessä yhteyshenkilöltä.

Hotellin autopaikkoja ei saa käyttää ilman varausta. Mikäli asiakas tästä huolimatta käyttää hotellin autopaikkaa, on Hotel GreenStarilla oikeus veloittaa häneltä kulloinkin voimassa oleva parkkimaksu. Veloitus tällä hetkellä: 8 € /vrk.

Hotellivieraat eivät saa häiritä käyttäytymisellään muita hotellivieraita tai hotellin läheisyydessä asuvia. Jos vieraat käyttäytyvät häiritsevästi tai muuten olennaisesti laiminlyövät velvollisuutensa, heidät voidaan - ilman ennakkovaroitusta - poistaa hotellista, jolloin heillä ei ole oikeutta suoritetun/suoritettavan maksun palautukseen tai korvauksiin. 

Järjestyssääntöjen rikkomisesta aiheutuvat hälytys- ja muut kulut maksaa aina hälytyksen aiheuttaja tai viime kädessä varauksen yhteyshenkilö. Aiheettomista tai pilailumielessä tehdyistä yhteydenotoista jotka johtavat toimenpiteisiin tai hälytyskäyntiin, perimme ilmoituksen tehneeltä asiakkaalta (tai yhteyshenkilöltä) hälytyksestä aiheutuneet kulut (sis. hallinnolliset kulut) kokonaisuudessaan. Hotellivieraan omasta virheestä johtuneista toimenpiteistä ja/tai käynneistä hotellissa perimme asiakkaalta kaikki toimenpiteistä ja/tai käynneistä aiheutuneet kulut (sis. hallinnolliset kulut) kokonaisuudessaan.

Mikäli asiakas kadottaa avaimensa, ei löydä huonettaan tai ei pääsee muuten huoneeseensa vastaanoton aukioloajan ulkopuolella, tulee hänen ottaa yhteyttä vartiointiliikkeeseen numerossa 013 – 255522 joka päästää asiakkaan sisään. Mikäli asiakas ei pääse huoneeseensa omasta toiminnastaan johtuen, korvaa asiakas täysimääräisesti vartiointiliikkeen ja mahdolliset hotellin kulut. Ovenavausmaksu tällä hetkellä: 50 €. Asiakas suorittaa maksun hotellin vastaanottoon viimeistään uloskirjautuessaan. 

Tupakointi on ehdottomasti kielletty huoneissa ja muissa hotellin tiloissa, ja voi aiheuttaa automaattisen palohälytyksen. Hotellin tiloissa tupakoinut henkilö (tai viime kädessä varauksen yhteyshenkilö) vastaa kaikista tupakoinnista aiheutuvista hälytys-, huolto- ja siivouskuluista sekä lisäksi aina automaattisen 200 € vahingontekomaksusta hotellille.

Lemmikkieläinten tuominen Hotel GreenStariin on kielletty. Eläimiä hotellin tiloihin tuonut henkilö (tai viime kädessä varauksen yhteyshenkilö) on velvollinen maksamaan myyjälle kaikki tästä aiheutuneet huolto-, hallinto- ja lisäsiivouskulut.

 

VASTUU VAHINGOSTA

Hotellivieras (tai viime kädessä varausvaiheessa nimetty yhteyshenkilö) on vastuussa vahingoista, jotka hän aiheuttaa hotellille tai kolmannelle osapuolelle. Hotellivieras on velvollinen korvaamaan sen irtaimiston, jonka hän tahallaan tai huolimattomalla menettelyllään rikkoo, vaurioittaa tai luvattomasti vie hotellin tiloista. Hotellivieras (tai viime kädessä varausvaiheessa nimetty yhteyshenkilö) hyväksyy, että hänen aiheuttamansa vahinkojen kustannukset veloitetaan siltä luottokortilta, jolla hän on varauksensa tehnyt tai laskutetaan sillä laskutustiedolla, mikä on hotellille annettu.

 

MUUTA

Hotellihuoneet pyritään tarkistamaan päivittäin siisteuden ylläpidon vuoksi mikäli muuta ei erikseen sovita. Hotelli ei kuitenkaan takaa päivittäistä siivousta huoneille. 

 

MYYJÄN VELVOLLISUUDET JA VASTUU

Mikäli myyjä ei voi tarjota varauksen tehneelle ja täyden varausmaksun suorittaneelle/laskun maksaneelle asiakkaalle majoitusta myyjän virheen johdosta tai myyjästä riippumattomista syistä, asiakas on oikeutettu hyvityksiin tai enimmillään suoritetun maksun palautukseen kokonaisuudessaan. Asiakkaan muita mahdollisia kuluja ei hyvitetä. Myyjän on viipymättä ilmoitettava mahdollisista muutoksista varauksen yhteyshenkilölle.

Jos majoituksen laatu todistettavasti on alentunut merkittävästi myyjän tekemän virheen johdosta, asiakas on oikeutettu hyvityksiin tai enimmillään suoritetun maksun palautukseen kokonaisuudessaan. Asiakkaan muita mahdollisia kuluja ei hyvitetä, eikä vahingonkorvauksia makseta.

Hotellihuoneiden varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on tehtävä viipymättä - jo saapumispäivänä - jolloin myyjällä on mahdollisuus korjata virheet. Myyjä ei ole velvollinen hyvittämään asiakasta jälkikäteen tehdyistä huomautuksista.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.