GreenStar

Varausehdot

VARAUSEHDOT

PERUUTTAMISOIKEUS

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varauksensa kuluitta viimeistään 24 tuntia ennen saapumisajankohtaa. Peruutusoikeus ei ole kuitenkaan voimassa, mikäli varausajankohdalle on ilmoitettu erityisiä, varausta tehtäessä esille tuotuja ehtoja (esimerkiksi tapahtumat kuten Ilosaarirock, jolloin varausta ei voi peruuttaa).

Välittäjän kautta tehdyn varauksen ehdot löytyvät välittäjän sivuilta ja voivat olennaisesti poiketa hotellista suoraan varatun huonevarauksen ehdoista.

Muutokset ilmoitettuihin majoituspäiviin katsotaan peruutukseksi, mikäli muusta ei sovita erikseen kirjallisesti.


Peruuttaessaan varauksen asiakas saa Hotel GreenStar lahjakortin, jonka arvo vastaa peruutetusta varauksesta suoritettua maksua. Lahjakortti on voimassa yhden (1) vuoden peruutuspäivästä. Mikäli asiakas haluaa palautuksen tililleen tilisuorituksena tai hyvityksenä luottokorttitilille, vähennetään takaisin maksettavasta summasta varaus- ja toimistokulut (enintään 10% varauksen kokonaishinnasta). Palautusehdot eivät koske asiakaspalvelun kautta tehtyjä ryhmävarauksia, joissa asiakkaan on ilmoitettava muutoksista/peruutuksista myyjän asiakaspalveluun kirjallisesti.

Peruuttamattomista varauksista ja myöhemmin kuin 24 tuntia ennen saapumisajankohtaa tehdyistä varauksista veloitetaan täysi hinta (ei palautuksia).

Ryhmävaraukset

Myyjän (asiakkaan puolesta) tekemien ryhmävarausten kohdalla sovelletaan seuraavia peruutusehtoja, mikäli muusta ei ole sovittu erikseen kirjallisesti:

  • Ryhmävaraus on peruutettava/muutoksista ilmoitettava viimeistään 21 vuorokautta ennen ilmoitettua saapumispäivää.

  • Jos peruutus tapahtuu 20 - 4 vrk ennen ilmoitettua saapumispäivää, veloitamme 30% peruutettujen majoitusvuorokausien hinnasta.

  • Jos peruutus tapahtuu alle 4 vrk ennen ilmoitettua saapumispäivää, veloitamme 40% peruutettujen majoitusvuorokausien hinnasta.

 

OIKEUS VARAUSTEN MUUTTAMISEEN

Asiakkaalla on oikeus siirtää vierailunsa ajankohtaa ilman lisämaksua viimeistään 24 h ennen saapumisajankohtaa (saapumisajankohta on saapumispäivänä klo 15.00. Myyjä pidättää oikeuden myöhäisempään saapumisajankohtaan, mikäli asiakkaan huone ei ole siivottu tai muuten kunnossa kuitenkin niin, että asiakas pääsee varauksensa mukaisesti huoneeseen kohtuullisen ajan sisällä). Yllä mainittu oikeus varausten muuttamiseen ei kuitenkaan koske myyjän asiakkaan puolesta tekemiä ryhmävarauksia (kts. kohta "Peruuttamisoikeus").

Myöhemmin kuin yksi (1) vrk ennen saapumisajankohtaa varauksia ei enää voi siirtää, mutta lisävuorokausia voi edelleen varata asiakaspalvelusta (mikäli hotellissa on vapaata majoitustilaa). Varausta, jonka ajankohtaa on jo kerran muutettu ei voida peruuttaa, mutta ajankohdan voi siirtää toistamiseen ilman lisämaksuja. Tämä on kuitenkin tehtävä viimeistään 24 h ennen saapumisajankohtaa.

Asiakas on velvollinen tekemään peruutukset ja muutokset asiakaspalvelun aukioloaikoina puhelimitse 010 423 9390 tai sähköpostitse info@greenstar.fi. Myyjä ei vastaa mahdollisista asiakkaan tai kolmannen osapuolen syistä johtuvista varausten muutos- tai peruutusilmoitusten myöhästymisistä tai saapumatta jäämisistä.

MATKUSTAJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT

Myyjää ja asiakasta sitova sopimus syntyy, kun

(1) asiakas on suorittanut maksun varauksen yhteydessä, tai
(2) asiakas on saanut myyjältä vahvistuksen varauksesta sähköpostitse.

Jos maksutavaksi on valittu laskutus (vain ryhmille ja yrityssopimusasiakkaille), maksua ei tarvitse suorittaa varauksen yhteydessä, vaan sekä myyjää että asiakasta sitova sopimus syntyy, kun

(1) asiakas on saanut myyjältä vahvistuksen ja laskun varauksesta, ja
(2) asiakas on maksanut laskun viimeistään eräpäivänä.

Asiakasta sitova sopimus syntyy kuitenkin jo silloin, kun asiakas on saanut myyjältä vahvistuksen varauksesta (, jonka jälkeen kohdassa "Peruuttamisoikeus" mainitut ehdot astuvat voimaan).

Asiakas tekee itse varaukset internetissä osoitteessa www.greenstar.fi tai vastaanotosta. Mikäli myyjä tekee varauksen asiakkaan pyynnöstä, peritään laskutuslisä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Asiakas sitoutuu syöttämään oikean henkilömäärän sekä oikeat henkilötiedot yhteyshenkilölle myyjän varausjärjestelmään varauksen yhteydessä. Muussa tapauksessa puuttuvat tiedot on annettava hotellin automaatille tai vastaanottoon sisäänkirjautumisen yhteydessä.

Ryhmävarauksen tehneen yhteyshenkilön on toimitettava kirjallisesti seuraavat tiedot myyjälle viimeistään 1 vrk ennen saapumisajankohtaa: Yöpyjien nimet, henkilötunnukset ja kansalaisuudet.

Kaikki hotellivieraat ovat velvollisia täyttämään huolellisesti viranomaisille tarkoitetut matkustajakortit saapuessaan hotellille. Matkustajakortit voi täyttää kirjautuessa vastaanotossa tai check in -automaatilla. Mikäli asiakas asuu hotellissa, mutta ei jostain syystä ole täyttänyt matkustajakorttia saapuessaan, on hän velvollinen täyttämään ja palauttamaan sen hotellin vastaanottoon mahdollisimman pian ja vierailunsa aikana. Matkustajakortin saa hotellin vastaanotosta.

Avainkortteja ei saa luovuttaa muille kuin samassa huoneessa yöpyville henkilöille. Huonekohtainen majoittujien enimmäismäärä on 3 henkeä, poikkeuksena ainoastaan enintään viiden hengen lapsiperheet. Vain rekisteröityneet vieraat saavat oleskella hotellissa.

Huoneet on luovutettava klo 12.00 mennessä lähtöpäivänä, jonka jälkeen ovikortit eivät enää toimi. Ovikortit palautetaan joko varausautomaattiin tai vastaanottoon. Palauttamatta jätetyistä tai rikotuista ovikorteista hotellilla on oikeus periä 5 € per avainkortti.

Hotelli ei vastaa huoneisiin tai hotellin yleisiin tiloihin jätetyistä tavaroista. Asiakkaan on aina tarkistettava, että huoneen ovi lukkiutuu asiakkaan lähtiessä huoneesta tai hotellista.

 

IKÄRAJAT

Varauksen yhteyshenkilön tulee olla täysi-ikäinen. Alaikäinen saa yöpyä Hotel GreenStarissa edellyttäen, että hänen seurassaan on vähintään yksi täysi-ikäinen vastuuhenkilö. Perjantai- ja lauantai-iltaisin sekä juhlapyhinä jokaisessa huoneessa on kuitenkin oltava vähintään yksi 22 vuotta täyttänyt vastuuhenkilö.

 

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Hotellivieraiden on noudatettava matkan aikana hotellin järjestyssääntöjä sekä viranomaisten julkaisemia/antamia ohjeita ja määräyksiä.

Hotelleissa on kattavat tallentavat turvakamerajärjestelmät sekä ovissa magneetti-ilmaisimet. Vartiointiike suorittaa säännöllisten vartiointikierrosten lisäksi tilojen etävalvontaa. Mikäli vartiointiliike joutuu puuttumaan asiakkaan toimintaan, maksaa asiakas (tai viime kädessä yhteyshenkilö) tästä aiheutuneet kulut täysimääräisinä.

Asukkaat eivät saa tuoda ulkopuolisia henkilöitä hotelliin. Asukkaat eivät saa mennä muihin hotellikäytäviin kuin niihin, joissa heidän huoneensa, yleiset tilat ja aamiaishuone (aamiaisen tarjoiluaikaan) sijaitsevat. Asukkaiden on myös vältettävä turhaa oleskelua muissa hotellin tiloissa kuin mitä normaali siirtyminen hotellin tiloissa vaatii.

Huoneen tai hotellin ovia ei saa jättää auki ja/tai teljetä millään muotoa. Auki jätetystä ovesta vartiointiliike saa hälytyksen ja hälytysmaksu peritään täysimääräisenä säännön rikkojalta tai viime kädessä yhteyshenkilöltä.

Hotellin autopaikkoja ei saa käyttää ilman varausta. Mikäli asiakas tästä huolimatta käyttää hotellin autopaikkaa, on Hotel GreenStarilla oikeus veloittaa häneltä kulloinkin voimassa oleva parkkimaksu. Veloitus on tällä hetkellä: 8 € /vrk.

Hotellivieraat eivät saa häiritä käyttäytymisellään muita hotellivieraita tai hotellin läheisyydessä asuvia. Jos vieraat käyttäytyvät häiritsevästi tai muuten olennaisesti laiminlyövät velvollisuutensa, heidät voidaan - ilman ennakkovaroitusta - poistaa hotellista. Tällöin heillä ei ole oikeutta suoritetun/suoritettavan maksun palautukseen tai korvauksiin.

Järjestyssääntöjen rikkomisesta aiheutuvat hälytys- ja muut kulut maksaa aina hälytyksen aiheuttaja tai viime kädessä varauksen yhteyshenkilö. Aiheettomista tai tahallisesti aiheutetuista hälytyksistä, jotka johtavat toimenpiteisiin tai hälytyskäyntiin, perimme maksun hälytyksen aiheuttaneelta asiakkaalta (tai yhteyshenkilöltä). Hotellivieraan omista virheistä johtuneista toimenpiteistä perimme myös asiakkaalta kaikki niistä aiheutuneet kulut kokonaisuudessaan. Maksut kattavat aiheutuneet kulut kokonaisuudessaan sisältäen hallinnolliset kulut.

Mikäli asiakas kadottaa avaimensa, ei löydä huonettaan tai muutoin pääse huoneeseensa vastaanoton aukioloaikojen ulkopuolella, huolehtii vartiointiliike asiakkaan sisäänpääsystä. Vartiointiliike vastaa numerosta 013 255 522. Ovenavausmaksu on tällä hetkellä: 50 €. Mikäli asiakas ei pääse huoneeseensa omasta toiminnastaan johtuen, korvaa asiakas täysimääräisesti vartiointiliikkeen kulut sekä mahdolliset hotellille aiheutuneet kulut. Asiakas suorittaa maksun hotellin vastaanottoon viimeistään uloskirjautuessaan.

Tupakointi on ehdottomasti kielletty kaikissa huoneissa sekä hotellin tiloissa. Tupakointi voi aiheuttaa automaattisen palohälytyksen. Hotellin tiloissa tupakoinut henkilö (tai viime kädessä varauksen yhteyshenkilö) vastaa kaikista tupakoinnista aiheutuvista hälytys-, huolto- ja siivouskuluista sekä maksaa hotellille lisäksi 200 € vahingontekomaksuna.

Lemmikkieläinten tuominen Hotel GreenStarin hotelleihin on kielletty. Eläimiä hotellin tiloihin tuonut henkilö (tai viime kädessä varauksen yhteyshenkilö) on velvollinen maksamaan myyjälle kaikki tästä mahdollisesti aiheutuneet huolto-, hallinto- ja lisäsiivouskulut.

 

VASTUU VAHINGOSTA

Hotellivieras (tai viime kädessä varauksen yhteyshenkilö) on vastuussa vahingoista, jotka hän aiheuttaa hotellille tai kolmannelle osapuolelle. Hotellivieras on velvollinen korvaamaan sen irtaimiston, jonka hän tahallaan tai huolimattomalla menettelyllään rikkoo, vaurioittaa tai luvattomasti vie hotellin tiloista. Hotellivieras (tai viime kädessä varauksen yhteyshenkilö) hyväksyy, että hänen aiheuttamansa vahinkojen kustannukset veloitetaan siltä luottokortilta, jolla hän on varauksensa tehnyt tai laskutetaan niillä laskutustiedoilla, jotka on hotellille annettu.


MUUTA

Hotellihuoneet pyritään tarkistamaan päivittäin siisteyden ylläpidon vuoksi, mikäli muuta ei erikseen sovita. Hotelli ei kuitenkaan takaa päivittäistä siivousta huoneille.

 

MYYJÄN VELVOLLISUUDET JA VASTUU

Mikäli myyjä ei voi tarjota varauksen tehneelle ja täyden varausmaksun suorittaneelle/laskun maksaneelle asiakkaalle majoitusta myyjän virheen johdosta tai myyjästä riippumattomista syistä, asiakas on oikeutettu hyvityksiin tai enimmillään suoritetun maksun palautukseen kokonaisuudessaan. Asiakkaan muita mahdollisia kuluja ei hyvitetä. Myyjän on viipymättä ilmoitettava mahdollisista muutoksista varauksen yhteyshenkilölle.

Jos majoituksen laatu on todistettavasti alentunut merkittävästi myyjän tekemän virheen johdosta, asiakas on oikeutettu hyvityksiin tai enimmillään suoritetun maksun palautukseen kokonaisuudessaan. Asiakkaan muita mahdollisia kuluja ei hyvitetä, eikä vahingonkorvauksia makseta.

Hotellihuoneiden varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on tehtävä viipymättä, jolloin myyjällä on mahdollisuus korjata virheet. Myyjä ei ole velvollinen hyvittämään asiakkaalle jälkikäteen tehtyjä huomautuksia.


Oikeudet muutoksiin pidätetään.