GreenStar

Gröna värden

Green at heart

-

Ordet green (grön) ingår i vårt namn och det är också en väsentlig del av vårt kärnkoncept. Att ta hänsyn till miljön är inte något vi gör utöver allt annat utan utgör snarare själva fundamentet.

Det mesta av arbetet sker bakom kulisserna. Hundratals detaljer i rummen, det genomtänkta underhållet, byggregler med syfte att bevara naturresurser, hotellets planlösning och de hållbara materialen är bara några exempel. Vi använder också förnybar energi och elektricitet med 0 % CO2.

2019 blev vi Finlands första koldioxidneutrala hotellkedja. Detta uppnåddes genom att hitta ännu fler sätt att minska våra utsläpp och kompensera för de utsläpp vi ännu inte kan reducera. Två av våra hotell är miljöcertifierade med Svanen (den officiella nordiska miljömärkningen) och denna certifiering vägleder all vår dagliga verksamhet (förnyad 11/2014). I slutet av 2020 räknar vi med att alla våra hotell kommer att vara Svanenmärkta.

  Vi tror på hållbara samarbeten och ett ekosystemtänkande. Här följer exempel på några av våra gröna initiativ, samarbetspartners och koncept:

   • Rum: lokala byggare och inredning med hållbart finskt virke
   • Frukost: ekologisk mat och kaffe från lokala samarbetspartners, unika för varje hotell
   • Transporter: laddning av elbilar (Liikennevirta och Tesla), gratis hyrcyklar för gäster, hotell med central placering så att de alltid går att nå med kollektivtrafik
   • Svanenmärkta städtjänster
   • Naava växtvägg i alla hotellreceptioner
   • Solpaneler på hotelltaken
   • Samarbete med ENO Environment Online – ett program för utbildning om hållbar utveckling
   • Samarbete med UNESCO:s biosfärsprogram Man and the Biosphere (MAB)