GreenStar

Villkor

BOKNINGSVILLKOR

AVBESTÄLLNING

Kunden har rätt att avbeställa en bokning upp till 24 timmar innan ankomstdatumet. Avbeställningsrätten gäller inte evenemang som Ilosaarirock när bokningar inte kan avbeställas och inte återbetalas. Ändrade vistelsedatum räknas som en avbeställning om inte annat avtalats i skrift.

Vid avbeställning av en bokning hos GreenStar Hotel erhåller kunden ett värdebevis motsvarande värdet för den avbeställda bokningen. Värdebeviset är giltigt i ett (1) år från datumet för avbokningen. Om kunden istället för värdebevis önskar en återbetalning till bankkonto eller kreditkort görs ett avdrag för boknings- och hanteringsomkostnader från det återbetalade beloppet (upp till 10 % av totalpriset). Återbetalningsvillkoren gäller inte bokningar som gjorts genom gruppbokning. Vid gruppbokningar måste kunden göra alla ändringar skriftligen till säljarens kundtjänst.
Ej avbeställda bokningar och bokningar som avbeställs senare än 24 timmar innan ankomstdatumet faktureras till fullt pris (ingen återbetalning).

Gruppbokningar

Gruppbokningar som görs av en säljare (på kundens uppdrag) lyder under följande avbokningsvillkor om inte annat har avtalats skriftligen:
- Vid gruppbokningar måste avbeställningar eller ändringar göras senast 21 dagar innan ankomstdatumet. - Om avbeställning görs mellan 20 till 4 dagar innan ankomstdatumet kommer hotellet att fakturera 30 % av det totala priset för rummet/rummen. - Om avbeställning görs mindre än 4 dagar innan ankomstdatumet kommer hotellet att fakturera 40 % av det totala rumspriset.
Ändrade vistelsedatum räknas som en avbeställning om inte annat avtalats i skrift.

Ändringar i bokningar

Kunden har rätt att ändra vistelsedatum utan extra avgift fram till 24 timmar innan ankomstdatum (ankomsttiden är kl. 15:00 på ankomstdatumet och leverantören förbehåller sig rätten att senarelägga åtkomst till rummet/rummen inom rimliga gränser om rummet/rummen inte är färdiga.) Den rätt som nämns ovan gäller inte gruppbokningar som görs av en säljare på uppdrag av kunden (se avsnittet ”Gruppbokningar”).
Bokningar kan inte flyttas senare än en (1) dag före ankomstdatum men ytterligare dagar kan fortfarande bokas från kundtjänst (om hotellet har lediga rum). En bokning som redan har flyttats en gång kan inte avbeställas men det är möjligt att ändra datumet ytterligare en gång utan extra kostnad. Detta måste dock göras senast 24 timmar innan ankomstdatumet.
Kunden måste göra avbeställningar och ändringar under kundtjänstens öppettider via telefon +358 10 423 9390 eller via e-post till info@greenstar.fi. Säljaren ansvarar inte för förseningar av meddelanden om avbeställningar eller ändringar som beror på kunden eller någon tredje part.
 

RESENÄRENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR

Ett avtal mellan säljaren och kunden är bindande när

(1) kunden har betalat i samband med bokningen eller
(2) kunden har tagit emot en bekräftelse av bokningen från en leverantör via e-post.

Vid betalning med faktura (endast för grupper och kunder med företagsavtal) utgår ingen avgift vid bokningstillfället. Ett bindande avtal är bekräftat när

(1) kunden har tagit emot leverantörens bekräftelse och en faktura och
(2) kunden har betalat fakturan senast på förfallodatumet.

Kundens avtal blir dock bindande redan när kunden tar emot bekräftelsen på bokningen (efter vilket ovan nämnda avbeställningsvillkor träder i kraft).

Kunden gör bokningar online på www.greenstar.fi eller i hotellreceptionen. Om en säljare gör en bokning på kundens uppdrag är bokningen föremål för ytterligare faktureringsavgift i enlighet med gällande prislista. När kunden gör en bokning förbinder sig denne att ange korrekt antal gäster och nätter i bokningssystemet liksom giltig kontaktinformation för en kontaktperson. Om denna information inte lämnas i samband med bokningen måste den saknade informationen tillhandahållas i receptionen eller i incheckningsmaskinen vid ankomsten.

Vid gruppbokningar ansvarar kontaktpersonen för att förse hotellet med följande information minst 1 dag före ankomstdatumet: samtliga gästers namn, personnummer och nationalitet.

Alla hotellgäster måste fylla i ett ankomstformulär vid ankomsten. Formulären kan fyllas i vid receptionen eller genom att använda incheckningsmaskinen. Om en person bor på hotellet utan att ha fyllt i ett ankomstformulär är han/hon skyldig att fylla i och lämna in formuläret i receptionen snarast möjligt innan dagens slut.

Nyckelkort kan endast ges till personer som bor i samma rum. Högsta antal gäster i ett rum är 3 personer med undantag för familjer på 5 personer med små barn (det yngsta under 6 år). Endast registrerade gäster tillåts bo på hotellet.

Utcheckningstiden hos GreenStar Hotels är kl. 12:00 mitt på dagen för avresan. Efter denna tid slutar nyckelkorten att fungera. Nyckelkorten måste lämnas tillbaka i incheckningsmaskinen eller i receptionen. Hotellet tar ut en avgift på 5 € för varje nyckelkort som inte lämnas tillbaka eller som lämnas tillbaka i trasigt skick.

Hotellet ansvarar inte för några tillhörigheter som lämnas i rummen eller i hotellets gemensamma utrymmen. Kunden ansvarar för att låsa hotellrumsdörren när han/hon lämnar rummet.

Åldersgränser

Den person som gör bokningen måste vara över 18 år gammal. Minderåriga får bo på GreenStar Hotels i sällskap med minst en vuxen. Fredags- och lördagskvällar och under allmänna helgdagar måste varje rum ha minst en gäst som är över 22 år gammal.