Vi är den första koldioxidneutrala hotellkedjan i Finland.

GreenStars huvudprinciper är

Vi sätter hållbarhet och gästernas välbefinnande i första rummet när det gäller,
exempelvis, vårt frukostutbud och de byggmaterial som används i våra hotell.

Våra gäster ska kunna bo bekvämt och miljövänligt
genom att till exempel ta med egen mat och snacks, och genom att vi erbjuder utsläppsfria transportmöjligheter.

Vi samarbetar med lokala företag och organisationer
som delar våra gröna och ansvarstagande värderingar.

Första koldioxidneutrala hotellkedjan i Finland

Vi på GreenStar övervakar, minskar och kompenserar för våra utsläpp av växthusgaser.

Boka

Miljövänlig

Vart och ett av våra hotell genomför en unik, grön resa. Eftersom vi vill gynna lokala samarbetspartners kan utbudet skilja sig något mellan olika hotell. Du kan läsa mer om detta hos respektive hotell.

Hållbarhetsarbete är ett arbete som aldrig blir färdigt. Vart och ett av våra hotell fortsätter på sin unika, gröna resa mot hotelltjänster som både känns bra och gör gott genom att inte belasta miljön utan genom att snarare ha en positiv inverkan på den. Våra äldsta hotell har redan kommit en bra bit på väg medan de lite yngre ”familjemedlemmarna” precis har börjat.

Ett av våra mål är kommunicera bättre kring vårt hållbarhetsarbete. Vi vill vara transparenta och bevisa att våra verksamheter inte bara ser gröna ut utan verkligen är gröna.

Koldioxidneutral

Greenstar är den första koldioxidneutrala hotellkedjan i Finland. År 2018 tog miljöingenjör Matias Sivonen fram en plan för hur GreenStar ska bli koldioxidneutrala. Vi lät sedan Sweco beräkna hur stora utsläpp som våra verksamheter orsakade under 2018. Arbetet med att sänka våra koldioxidutsläpp har alltid varit en del av vår miljövänliga affärsmodell, och det kommer vi att fortsätta med även i framtiden.

Vi kompenserar för våra utsläpp baserat på Swecos beräkningar. Efter rekommendation av Matias Sivonen valde vi det finska företaget CO2Esto som vår kompensationspartner. Genom deras tjänster kan kunder kompensera för sina utsläpp genom att motsvarande mängd koldioxidutsläpp förhindras i EU samma år.

Mer information om detta finns under fliken Dokument och certifikat. Information om koldioxidutsläpp, minskade utsläpp och utsläppskompensation under 2019 läggs till på sidan inom kort.

Dokument och certifikat

  • Miljöingenjör Matias Sivonens plan för hur GreenStar ska uppnå koldioxidneutralitet
  • Utsläppsberäkningar (i enlighet med GHG-protokollet) från 2018: Joensuu, Jyväskylä, Lahti – kalkylatorn skapades åt oss av Sweco
  • Så påverkas miljön av en hotellnatt på Greenstar Hotel, livscykelanalys av Finlands miljöcentral SYKE, 2017
  • Elcertifikat och ursprungsgaranti för den energi vi använder (Nordic Green Energy)

Vår historia

GreenStar grundades av Kristian Ikonen , son till Reijo Ikonen, Joensuu-baserad hotell- och restaurangentreprenör som startade ett eget hotellföretag på 60-talet.

Läs mer