Om GreenStar

GreenStar grundades av Kristian Ikonen , son till Reijo Ikonen, Joensuu-baserad hotell- och restaurangentreprenör som startade ett eget hotellföretag på 60-talet. Hotell- och restaurangbranschen kan i allmänhet vara ganska ineffektiv och slösaktig i allt från matsvinn och byggnadsunderhåll till arbetsprocesser. Reijo Ikonen var före sin tid och ett undantag bland hotellinnehavare. Han värdesatte ett jordnära och måttligt leverne, utvecklade bättre arbetssätt, såg värdet i god planering och undvek slöseri. Det var denna noggranna inställning till företagsstyrning som gjorde att hans verksamhet överlevde 80-talets lågkonjunktur och t.o.m. blomstrade under 90-talets tuffare år.

 

Men det fanns begränsningar i hur långt han kunde gå.

Sonen Kristian växte upp i branschen men hade inga planer alls på att bli hotellentreprenör och började istället att studera organisationspsykologi på universitet. Det var inte förrän många år senare – ungefär vid samma tid som Reijo började förbereda för att ge företaget vidare till nästa generation – som Kristian började intressera sig mer för hotellbranschen.

Innan Greenstar föddes diskuterade familjen Ikonen kring de strukturella problem som fanns i deras hotellverksamhet. Estetiska förändringar och nya arbetssätt gjorde det bara möjligt att förbättra företaget till en viss gräns. Ytterligare utveckling hindrades av rättsliga skäl som långvariga fastighetskontrakt. Kontrakten satte käppar i hjulet för stora renoveringar för att förbättra energieffektiviteten.

Människan eller miljön? Sett ur detta perspektiv blev det tydligt att hela hotellbranschen var i stort behov av en stor reform.

Familjen Ikonen tog fram de första idéerna till det som skulle bli Greenstar under tidigt 2000-tal och funderade i detalj kring hur en riktigt grön affärsmodell kunde se ut.

Ett perfekt hotell har följande attribut

Hotellet erbjuder gästerna vad de verkligen vill ha – och ber dem inte betala för sådant de faktiskt inte använder eller behöver. På detta sätt kan gästerna välja de servicetjänster som de har nytta av – med minimalt slöseri som följd.

Verksamheten blir inte en börda för miljön eller omgivningen utan innebär istället en positiv inverkan. Lokala samarbetspartners hos varje hotell spelar en avgörande roll.

Det sparar naturresurser, energi och pengar, vilket gör det möjligt att erbjuda samma standard till gäster för ett lägre pris än någon annanstans.

Ny teknik är nyckeln till att uppnå allt detta.

 

Så föddes Greenstar.

Kristian Ikonen grundade hotellkedjan vid samma tid som det gamla företaget gjordes redo för ett generationsskifte. Reijo Ikonen gick i pension och familjen gjorde sig av med den gamla hotell- och restaurangverksamheten för att fullt ut kunna fokusera på Greenstar. Kristian blev senare VD och största aktieägare i hotellkedjan.

När det första hotellet öppnades i Joensuu år 2008 ansågs inte miljöfrågor och klimatförändringar vara lika viktiga som de är idag. Kristian Ikonen förutsåg inte att GreenStar skulle locka till sig kunder genom att vara miljövänligt – han trodde att de förbättrade servicetjänsterna och den smarta prissättningen skulle vara nyckeln till framgång. Under 2010-talet kom det som en överraskning för honom hur Greenstar verkade ligga så rätt i tiden.

Det gröna hotellkonceptet har visat sig vara en succé gång på gång – men hållbarhetsarbetet på Greenstar kommer aldrig att ta slut. Greenstar håller sig till företagets grundläggande värden och vill fortsätta arbeta mot att skapa en bättre framtid. Detta innefattar ytterligare utveckling av vårt sociala företagsansvar och att fortsätta att vara miljövänliga – in i minsta detalj.