Blog

Tahtotilaa riittää mutta toteutus on vaikeaa: 70 % matkailijoista valitsisi ympäristöystävällisen majoituksen, mutta esteenä on tiedon puute.

Mistä syntyy vastuullinen matka? Vihreästä liikkumisesta, majoituksesta ja ruuasta, paikallisista palveluista, kulttuurin kunnioittamisesta… Vastuulliseen matkailuun ei ole yksinkertaista kaavaa, mutta vastuullisuuden vaatimukset hiipivät matkailuun aivan kuten muuhunkin toimintaamme. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan ainakaan matkailijoiden aikeet eivät jarruta muutosta matkailun kestävämpään tulevaisuuteen.

Ympäristöystävällinen majoitus nimittäin kiinnostaa.

Booking.com toteutti laajan kyselyn matkailijoille vastuullisen matkailun raporttinsa yhteydessä. 72 % kyselyn vastaajista oli sitä mieltä, että matkailun on muututtava vastuulliseksi nyt eikä myöhemmin. Booking.comin raportti tehtiin vuonna 2019 neljättä kertaa, ja päättäväisyys vastuullisempaan matkailuun on ollut tasaisessa nousussa. Ja yli puolet kyselyyn vastanneista oli taas aikeissa tehdä vastuullisempia valintoja kuin edellisenä vuonna.

Matkailijoiden mielestä vastuu on yrityksillä

Vastuullisen matkailun aikeet ja teot on kuitenkin usein vaikea saada kohtaamaan. Tyypilliset esteet kestävämmälle matkailulle ovat matkailijoiden mukaan esimerkiksi seuraavat:

  • En tiedä, kuinka voin tehdä matkailustani vastuullisempaa.
  • Vaikka tiedän vastuullisempia vaihtoehtoja, muut vaihtoehdot ovat houkuttelevampia.
  • Minulla ei ole varaa kestävän matkailun aiheuttamiin ylimääräisiin kuluihin.
  • Matkaohjelma rajoittaa minua kestävien valintojen teossa.
  • Vastuulliset matkakohteet ovat muita kohteita vähemmän houkuttelevia.

Matkailijoiden mielestä tärkeä rooli haasteiden selättämisessä on yrityksillä, joiden kuuluisi tarjota kuluttajille enemmän vastuullisia vaihtoehtoja.

Kestävämpää huomista suunnitellessa yritysten kannattaa ottaa huomioon koko ongelmien kirjo. Lisätään tarjontaa, mutta mietitään samalla koko palvelupolku uusiksi. Oleellista on nähdä vastuullisuus tilaisuutena ja oikeana kehityssuuntana pakollisen pahan sijaan. Matkailijoiden vastuullisuuteen liittyviä ongelmia ratkaistessaan matkailualan yritykset voivat kuitenkin tehdä, ja niiden kuuluukin tehdä, hyvää liiketoimintaa.

Vastuulliselle majoitukselle on kysyntää

Majoituksella on iso rooli matkailun vastuullisuusvalinnoissa, ja ympäristöystävällinen majoitus kasvattaakin suosiotaan. Jopa 70 % kansainvälisistä matkailijoista ilmoittaa varaavansa todennäköisemmin majoituksen, jos tiedossa on, että se on ympäristöystävällinen vaihtoehto – etsivätpä he vastuullista yöpaikkaa tai eivät. 73 % matkailijoista puolestaan aikoo yöpyä ainakin kerran ympäristöystävällisessä majoituspaikassa seuraavan vuoden aikana.

Mutta vastuullisen majoituksen löytäminen voi olla vaikeaa. Kun alalla ei ole yhtenäisiä kansainvälisiä standardeja ja toimijoita on laidasta laitaan, kuluttajan vastuulle jää perata kirjava joukko majoittajia. Kun sitten majapaikaksi on valikoitunut vihreä hotelli, tietääkö asiakas yöpyvänsä sellaisessa? Tai: onko vihreänä itseään mainostava hotelli oikeasti ympäristöystävällinen?

Vinkki: ympäristömerkit ja -sertifikaatit on suunniteltu avuksi juurikin tähän.

Ne ovat muistakin tuotteista ja palveluista tuttu keino viestiä ympäristöystävällisyydestä, ja matkailualalla niitä on oma valikoimansa. Jopa kolme neljästä matkailijasta ei kuitenkaan tunne hotellien tai muiden majoitusten ympäristömerkkejä. Reilu kolmannes on puolestaan sitä mieltä, että yhtenäinen kansainvälinen standardi ympäristöystävällisen majoituksen tunnistamiseksi auttaisi heitä matkailemaan kestävämmin.

Joutsenmerkin metsästäminen toimii Pohjoismaissa

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa matkailija voi etsiä joutsenmerkin saanutta majoitusta. Joutsenmerkki on tuotteille ja palveluille myönnettävä vapaaehtoinen ympäristömerkki, joka on Suomessa jo hyvin tunnettu tae vastuullisuudesta. Joutsenmerkin kriteereitä tarkistetaan 3–5 vuoden välein, eli säilyttääkseen merkin luvanhaltijan täytyy kehittää toimintaansa jatkuvasti. Hotelleille joutsenmerkki asettaa tiukat raja-arvot esimerkiksi veden- ja energiankulutukselle sekä jätemäärille, jotka muodostavatkin hotellien merkittävimmän ympäristökuorman.

GreenStarin tavoitteena on tehdä kaikista hotelleistamme joutsenmerkittyjä. Tällä hetkellä merkki on Joensuun ja Jyväskylän hotelleillamme, ja vuoden alussa avautunut GreenStar Hotel Vaasa hakee parhaillaan joutsenmerkkiä. Myös vuonna 2019 Scandicilta ostettu GreenStar Hotel Lahti on vielä ilman joutsenmerkkiä, sillä merkin käyttöoikeus ei siirry yrityskaupassa. Merkkiä haetaan luonnollisesti myös Lahden hotellillemme uudelleen.

Meille joutsenmerkki on vastuullisuutemme lähtöpiste. Ulkoa asetettujen kriteerien lisäksi haluamme olla vastuullinen hotelliketju myös sisältä päin. GreenStar Hotel Jyväskylässä joutsenmerkittyjä ovat myös esimerkiksi maalit, sängyt ja kylpyhuoneen saippuat. Hotellin katolla on aurinkovoimala, sisällä viherseinä ja yhteistyö paikallisten pienten toimijoiden kanssa on vilkasta. Voit tutustua GreenStar Jyväskylän vihreään suunnitteluun tarkemmin täällä. Hotelliemme panostus kaikkiin yksityiskohtiin lisää paitsi ympäristöystävällisyyttä myös vastuullisuutta laajemmin. Samalla lisääntyvät hotellin viihtyisyys ja omaleimaisuus.

Ympäristöystävällinen majoitus: tehdään valinta mahdollisimman helpoksi

Ympäristömerkkien, tiedon tai houkuttelevien vaihtoehtojen puute eivät ole ainoita asioita, jotka hidastavat vastuullisempaa matkailua. Vaikka vihreälle matkailulle on kysyntää, ihmiset eivät useinkaan yksinkertaisesti jaksa miettiä vastuullisuutta lomaillessaan. Tämä on tietenkin ymmärrettävää, mutta myös yksi tärkeä syy siihen, että vastuullisten valintojen tekeminen tulisi tehdä matkailijoille mahdollisimman helpoksi.

Ideaalitilanteessa matkailun vihreät teot syntyvät itsestään, kun me matkailuyritykset vastaamme tarjonnallamme matkailijoiden todellisiin huoliin. Kun kestävästi toimiminen on tehty helpoksi, jopa haluttavaksi, matkailijan tehtäväksi jää se tärkein – nauttiminen.

Tutustu hotelleihimme ja varaa hiilineutraali hotelliyösi!

81 Comments